loading...

اصحاب و انصارالمهدی (عج)

دستاوردهاي داخلي دفاع مقدس

آخرین ارسال های انجمن
رضارضازاده بازدید : 1810 شنبه 29 مهر 1391 نظرات ()

دستاوردهاي داخلي دفاع مقدس

دستاوردهاي داخلي دفاع مقدس فراوان است، ولي ما در این نوشتار به مهم ترین آن ها مي پردازیم و تفصیل آن را به فرصتي دیگر -  ان شاءالله-   وا مي گذاریم. مهم ترین دستاوردهاي داخلي دفاع مقدس عبارتند از:

1-     اعتماد به نفس و خودباوري

از برکات مهم دفاع مقدس، تقویت اعتماد به نفس و خودباوري بوده است. ما در کوران دفاع مقدس به این نتیجه رسیدیم که باید خود را باور کنیم و با تکیه بر توانمندي هاي خود  به ویژه جوانان خداجو - کشور را اداره نماییم. تأثیر این خودباوري، بعد از جنگ در عرصه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فناوري هاي نوین دفاعي، نمود فزاینده اي داشت.

در جنگ و دفاع مقدس هشت ساله، به این نتیجه رسیدیم که باید بر روي پاي خود بایستیم و به این خودباوري دست یافتیم که، ميتوان سالیان سال علیه تمامي قدرت ها و ابرقدرت ها مبارزه کرد؛ همچنان که حضرت امام (ره) فرمودند  ما در این جنگ، اُبهت دو قدرت شرق و غرب را شکستیم.

 شکستن اُبهت دو قدرت شرق و غرب، نه فقط در صحنه هاي نبرد و جنگ ، بلکه در تمامي صحنه ها به دست آمد. با خودباوري و اعتماد به نفس ایجاد شده در مردم، به پیشرفت ها و ابتکاراتي دست زدیم که تحسین دوست و دشمن را برانگیخت. درتحریم اقتصادي، صبورانه با روحیه ي قناعت و صرفه جویي مقاومت کردیم و اقدام به ساخت وسایل و قطعات مختلف نموده، تا مرز خودکفایي در کالاها و محصولات اساسي پیش رفتیم و در یك جمله؛ ملت ما ثابت کرد که، اگر بخواهیم، ميتوانیم و اینها همه از برکات جنگ تحمیلي و تحریم هاي مختلف بود که به قول امام(ره) این جنگ و تحریم اقتصادي و اخراج کارشناسان خارجي، تحفه اي الهي بود که ما از آن غافل بودیم ؛ وصیت رهبر خودباور جامعه است که:انتظار نداشته باشید که از خارج کسي به شما در رسیدن به هدف، که همان اسلام و پیاده کردن احکام اسلام است، کمك کند. خود باید به این امر حیاتي که آزادي و استقلال را تحقق مي بخشد، قیام کنید.

٢. شکوفایي استعداد و خلاقیت

از جمله تحولاتي که در جنگ طولاني هشت ساله رخ داد، بروز خلاقیت ها، نوآوري ها و اعمال بدیعي بود که در ابعاد مختلف صورت گرفت. از ابتکار عمل هاي داهیانه ي رهبر فقید انقلاب اسلامي در مسایل و تصمیمات استراتژیکي جنگ گرفته، تا ابتکارات و نوآوري هاي نیروهاي بي ادعا و خالص بسیجي.

در مورد حرکت هوشیارانه ي شرکت دادن نیروهاي مردمي در جنگ ، به یاد داریم که این امر با مخالفت لیبرا لها و جناح بني صدر معزول روبه رو گردید. آنها معتقد بودند که جنگ را تنها باید به ارتش واگذار کرد، ولي حضرت امام(ره) به دلیل آگاهي عمیقي که از اهداف بنیادي دشمن، مبني بر براندازي نظام و انقلاب داشتند، راه چاره و رفع توطئه را در این مي دیدند که ملت به مثابه ي قیام پیروزمندانه در مقابل رژیم ستمشاهي، در جنگ نیز یکپارچه به مقابله برخیزند و این استراتژي، البته تأثیري عمیق و شگرف بر روند پیروزي هاي جبهه ي حق گذاشت؛ و بدین ترتیب بود که راه بروز خلاقیت ها و ابتکارات از سوي نهادهاي رسمي و غیر رسمي مربوط در جنگ هموار

گردید.  خلاقیت هاي بي شمار در زمینه ي تدارك تجهیزات جنگي و لجستیکي-  مانند ایجاد پل هاي خیبر و اروند رود - نقش ویژ هاي در پیروزي عملیا تها ایفا نمود.

٣. رشد باورهاي دیني

رشد باورهاي دیني در دوران دفاع مقدس بسیار چشمگیر بود. همه چیز ما در جبهه و پشت جبهه، رنگ و صبغه ي الهي به خود گرفته بود. میادین نبرد و سنگرهاي رزمندگان، آکنده از حضور خدا و اهل بیت(علیهم السلام)بود. نیایش ها و شب زنده داري ها و توسل خالصانه ي رزمندگان و امت شهید پرور به ائمه ي معصومین(علیهم السلام) فضاي کشور را به عطر ایمان و معنویت معطر کرده بود و روح عبودیت در مردم موج مي زد؛ حتي بي تفاوت هاي جامعه در این فضاي معنوي به خود آمده، تحول عمیق دروني در آن ها ایجاد شد.

خوشا روزي که گرم جنگ بودیم                                 میان رنگ ها بي رنگ بودیم

دل هرکس شهادت را طلب داشت                                حدیث عشق و مستي را به لب داشت

خوشا تنهایي ش بهاي سنگر                                       که دل بود و تمنا بود و دلبر

٤. تولد تفکر بسیجي

تفکر بسیجي که ایدئولوژي کارآمد دفاع مقدس بود، در مدرسه ي عشق امام راحل(ره)عینیت یافت و تربیت یافتگان این مدرسه، زیباترین حماسه ها را در تاریخ رقم زدند و امروز قداست و طهارت بسیج مرهون ایثار و شهاد ت طلبي هاي بسیجیان دوران دفاع مقدس است، که هرگز نباید مورد مصرف سیاسي و صنفي قرار گیرد.

بعد از اشغال لانه ي جاسوسي امریکا در ایران توسط دانشجویان پیرو خط امام، حضرت امام در طي یك سخنراني خطاب به اعضاي ستاد مرکزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي فرمودند که باید ارتش ٢٠ میلیوني تشکیل شود. امام(ره)  با اشاره به این مطلب که « مملکت اسلامي همه اش باید نظامي باشد و این  که اگر کشوري ٢٠ میلیون جوان  دارد، باید ٢٠ میلیون تفنگدار داشته باشد » توجه فرماندهان سپاه را به این امر مهم ،معطوف داشتند.

به دنبال فرمان امام، در طي مدت کوتاهي حدود یك میلیون و دویست هزار نفر در سراسر کشور در واحدهاي سپاه ثبت نام کردند،که بعداً به چندین میلیون نفر رسید. این ها از اقشار مختلف مردم بوده و اغلب در جریان انقلاب آموزش هایي هم دیده بودند.

بعد از رهنمود امام، ستاد ویژه اي تحت عنوان واحد بسیج مستضعفین در سپاه به وجود آمد و امر آموزش و سازماندهي نیروهاي مردمي را در سراسر ایران به طور ضربتي به عهده گرفت.

درباره ي نقش نیروهاي مردمي، ميتوان گفت که حضور آن ها در نیروهاي منظم و نامنظم، به تقویت روحي و رزمي سپاهیان اسلام منجر شد. به علاوه، آ نها در مسأله ي تغذیه و تدارك جبهه، کندن سنگرهاي انفرادي و اجتماعي ،رساندن مهمات، ساختن پل، گشت زني، کسب اطلاعات و تأمین نیاز انساني جبهه ها، نقش عمد هاي ایفا کردند.این نیروها در داخل شهرها نیز نقش مهمي در تهیه ي تدارکات براي جبهه، مسایل مربوط به مبارزه با ضد انقلاب و مراکز فساد، و غیره داشتند. در قسمت هاي دیگر، نهادهایي در رابطه با جنگ به وجود آمدند؛ مثل ستاد بسیج اقتصادي، بنیاد امور جنگ زدگان، ستاد تداوم امداد به مناطق جنگي، ستاد جنگهاي نامنظم و غیره.

٥. رشد فضایل اخلاقي و معنوي

از برکات دیگر دفاع مقدس، رشد فضایل اخلاقي و معنوي در افراد و تقویت ارزش هاي اجتماعي بود؛ به طوري که همه ي اقشار ملت تحت تأثیر اخلاق رزمندگان وفضایل انساني خانواده ي آنان قرار داشتند؛ به ویژه موقعي که مراسم تشییع شهدا برگزار مي شد، همگان شرکت فعال داشته، از فضاي معنوي آن بهره مند مي شدند.

بسیار دیده ایم یادگاران عزیز جنگ را که بر سوگ از دست دادن جبهه و جنگ سخت مي گریند. گریه ي آنان در حسرت خونریزي و خشونت جنگ نیست، بلکه براي از دست رفتن آن فضاي روحاني و معنوي است. بچه هاي جنگ در آن فضاي معنوي به تصفیه و تزکیه مي پرداختند و دل خود را به نور حق مصفا ميکردند و به فرموده ي امام راحل (ره) راه صد ساله را یك شبه مي پیمودند؛ بدان گونه که به" پیر میکده ي عشق" ان رزمنده ي سیزده ساله را رهبر خویش  ميخواند و در "نماز عشق خود " به او اقتدا ميکند. این بُعد از جنگ، یکي از زیباترین ابعاد جنگ است، از این رو آشنایي با آن و زمینه ي ایجاد شناخت آن ، نیاز مبرم جامعه خصوصاً جوانان است و این مستلزم عبور از سطح ملموس جنگ و نقب به بطن و حقیقت جنگ است.

٦. تحول در صنایع دفاعي کشور

جنگ تحمیلي با توجه به نوپایي آن، نتایج بسیار با ارزش و مؤثري به همراه داشت. شرایط جنگي و فوق العاده ي کشور، فشارها و نیازها، یکي از بهترین فرصتها براي رشد صنایع و واحدهاي تولیدي کشور محسوب گردید و باعث شد جوانان متعهد، با خلاقیت و ابتکار دست به فعالیتهاي وسیعي جهت رفع نیازهاي روزمره ي جامعه  خصوصاً جنگ تحمیلي  بزنند، که در این میدان مبارزه، با حداقل سرمایه و امکانات دست به نوآوري هاي بزرگي زدند که همین جرقه هاي کوچك و ناچیز در اوایل جنگ نضج پیدا کرد و امروز در دوران سازندگي، استمرار آن خلاقیتها را در حرکت هاي کلان اقتصادي و صنعتي به وضوح مشاهده مي کنیم.

یکي از مهم ترین برکات جنگ، همین ابتکارات و نوآوري ها در جنگ بود که باعث شد شعار زیباي نیاز ایراني باید به دست ایراني برطرف گردد، از حالت آرماني به واقعیت تبدیل شود و اولین جرقه هاي امید در دل جوانان این مرز و بوم  که" مي توان به خود متکي بود و کشوري مستقل داشت" درخشیدن بگیرد.

7. حضور داوطلبانه ي مردم در جبهه ها

رژیم عراق قصد داشت سه روزه به اهداف نظامي خود برسد. صدام قول داده بود که سه روز پس از شروع حمله ، در اهواز سخنراني کند. شواهد چند روز اول جنگ نیز حاکي از احتمال وقوع این پیش بیني بود، اما اول از همه مردم دلاور خوزستان و دیگر استان هاي مرزي مانع از تحقق این امر شدند. مردم خوزستان که صدام ماه ها تبلیغ کرده بود تا به خیال خود، آن ها را علیه جمهوري اسلامي بشوراند ، دلیرانه ایستادند و جنگیدند. سپس نیروهاي مردمي به فرمان امام(ره) از سراسر کشور در جبهه ها حضور یافتند و مانع تجاوز و توسعه طلبي سران حزب بعث شدند.

عملیات هاي طریق القدس ، فتح المبین، بیت المقدس، رمضان و ... نبردهایي بود که در آن مردمي بودن جنگ ، آشکار شد و حضور آنان همراه با پیروزي هاي بزرگي براي کشور ما همراه بود. احتیاجي به آمار و ارقام دال بر حضور خیل عظیم مردم در جبهه ها نیست. ما خود، شاهد اعزام داوطلبانه و چشمگیر مسلماناني معتقد و کار آمد به میادین جنگ بودیم. آن ها جنگ را در بُعد اقتصادي تقویت کردند، و با صبر و استقامت خویش بر مصائب ومشکلات ناشي از جنگ فایق آمدند. حضور مردم در راه پیمایي ها و مراسم دعا و نیایش، جمعه و جماعات، رزمندگان و مسؤولان اداره ي جنگ را تشویق مي کرد تا با صلابت به دفاع بپردازنداما انگیزه هاي حضور گسترده ي مردم در جبهه عبارتنداز:

الف. احساس تکلیف براي دفاع

یك مسلمان، انجام تکالیفي مثل جهاد را که خداوند برایش مقرر کرده، واجب مي داند و براي اداي آن حاضر است از همه چیز خود بگذرد. مردم ما و رزمندگان، شرکت در جنگ را یك تکلیف شرعي، ملي و انقلابي ميدانستند و با امام و رهبرشان همصدا بودند که: ما هدفمان این است که تکلیفمان را عمل کنیم. تکلیف ما این است که از اسلام و ثغور آن صیانت کنیم. اگرکشته شویم ویا بکشیم ،تکلیف را عمل کرده ایم. این انگیزه ي قوي مذهبي، نیرویي بود که ملت ما را به عرصه ي مصاف با دشمنانش مي کشاند.

ب. دفاع ازموجودیت اسلام و انقلاب اسلامي و حفظ تمامیت ارضي کشور

استکبار و ایادي اش با تحمیل جنگ، نابودي اسلام و موجودیت انقلاب اسلامي را هدف قرار داده بودند. مردم ما که ازاین توطئه ي نظامي دشمنان آگاه بودند، باحضورشان در جبهه، مانع تحقق آن شدند. از سوي دیگر، آن ها مطلع بودند که تا به حال هر جنگي که در کشور ما درگرفته، منجر به تجزیه ي بخشي از خاك کشورمان شده است. براي نمونه، طي دو جنگ ایران و روس، شهرها و سرزمین هایي به اندازه ي نصف فعلي کشورمان از ایران جدا شد. اما این بار در جنگ تحمیلي عراق علیه ایران با بینش بالاي تاریخي خود، جلوي تجزیه ي ایران را گرفتند و تمامیت ارضي آ ن را حفظ کردند.

8. تجارب سیاسي

یکي از برکات دفاع مقدس، کسب تجارب سیاسي در حوزه هاي داخلي و خارجي است.

در جریان جنگ ،تجربه کردیم که ما در دنیا تقریباً تنها هستیم و تنها پشتوانه ي ما، نیروهاي مردمي درکشورهاي مسلمان و مردم جهان ميباشند، که به دلیل سلطه ي رژیم هاي وابسته، دفاع فعال و عملي آ نها از انقلاب با مشکلات اساسي روبرو بود.  به رغم این مشکلات، نیروهاي مردمي ملل منطقه کمك کردند.

یکي دیگر از تجارب سیاسي ما، ضرورت سازماندهي و تشکیلات بود. به هنگام حمله ي غافلگیرانه دشمن به ٨٠٠ کیلومتر از مرزهاي جنوب و غرب، ضرورت ایجاد سازماندهي و تشکیلات قوي نظامي و مردمي متناسب با ویژگي هاي انقلاب اسلامي مشخص شد.

ضرورت فعال شدن سیاست خارجي در زمان جنگ براي توسعه ي منابع قدرت انقلاب و به کار گرفتن امکانات در خارج از کشور، یکي دیگر از تجارب انقلاب اسلامي بود؛ به طوري که اتخاذ دیپلماسي تماس با کشورهاي برادر، دوست و حتي غیر متخاصم، یکي از حرکت هاي وزارت خارجه ي جمهوري اسلامي را تشکیل ميداد.

هماهنگي رسانه هاي گروهي با جنگ و ضرورت گزارش اخبار جنگ از کانال مشخص و مورد تأیید شوراي عالي دفاع، یکي دیگر از تجارب سیاسي حاصل از جنگ بود.

تجربه ي دیگر ما، مبارزه ي فعال با ضد انقلاب داخلي توأم با نبرد گسترده علیه تجاوز خارجي بود. در شرایطي که صدام امریکایي به ایران انقلابي تجاوز کرده بود، کلیه ي گروه هاي وابسته در کردستان، دیگر نمي توانستند انگیزه اي براي مقابله با حاکمیت انقلابي مردم و انقلاب اسلامي داشته باشند.

9 . تجارب اقتصادي

یکي از برکات اقتصادي جنگ، شناخت و معنویت گرایي در بخش مایحتاج عمومي بود.

مدیریت انقلاب اسلامي با تکیه بر معنویت انقلاب، مي توانست زمینه ي مساعدي براي حرکت هاي بنیادي در ابعاد مختلف مورد نیاز خود به دست آورد. براي مثال، یکي از سنت هاي مردم ایران به دلیل تهاجمات مکرر بیگانگان و ایجاد قحطي در مراحل خاص تاریخي، سنت ذخیره سازي بود. این سنت در شرایط جنگي مي توانست ضربه ي کاري بر اقتصاد انقلاب در شرایط جنگ بزند؛ چرا که با هجوم مردم و خرید گسترده ي کالاهاي ضروري و مورد نیاز، قحطي مصنوعي رخ مي داد. امّا معنویت گرایي مردم به عنوان یکي از اساسي ترین ویژگي هاي انقلاب ما، مانع از ضربه پذیري اقتصاد انقلاب خصوصاً در زمان جنگ شد. هر چند که قشر رفاه طلب جامعه ي ما دست از ذخیره ي مواد اولیه و مورد نیاز نکشیدند، ولي اکثریت مردم مسلمان ما مراعات شرایط سخت آ ن روز را مي کردند.

از تجاربي که در حوز ه ي اقتصادي در شرایط جنگ کسب کردیم، توزیع عادلانه ي کالا بود.توزیع عادلانه ي کالا مي توانست مواد ضروري و مورد نیاز زندگي اکثریت مردم را با قیمت مناسب در اختیار آن ها قرار دهد و زمینه هاي نارضایتي عمومي را از بین ببرد؛ چرا که محدودیت کالاهاي مورد نیاز عامه و تقاضاي بیش از حد مردم در شرایط جنگي، مي توانست تورم سنگیني بر مردم محروم ما تحمیل کرده و زمینه هاي مانور ضدانقلاب را براي تاختن بر انقلابیون فراهم کند و مثل مگسي روي زخمهاي طبیعي یك انقلاب نشسته، فساد خویش را توسعه بخشند، تا شاید بتوانند منافع از دست رفته ي خود را تجدید کنند. اساساً در جنگهاي گسترده ي نظامي، آنقدر فشارهاي اقتصادي و تورم شدید است که نارضایتي هاي عمومي موجب تغییر مکرر دولت ها مي شود. این بود که توزیع عادلانه ي کالاهاي ضروري و مورد نیاز عامه ي مردم، یکي از مهمترین تجارب اقتصادي ما در شرایط جنگي بود. بر این اساس بود که کالاهایي مانند بنزین، شکر و قند، برنج، روغن و دیگر کالاهاي ضروري و اساسي بر اساس سیستمهاي خاصي سهمیه بندي شد.

از دیگر تجارب اقتصادي حاصل از جنگ، خارج کردن" بودجه " انقلاب ازتکیه گاه نفتي آن بود بودجه ی انقلاب تا حدود ٧٥ درصد متکي به نفت بود؛ یعني ٧٥درصد از منابع درآمد اقتصادي ما را نفت تشکیل مي داد. با توجه به احتمال قوي بمباران منابع و تأسیسات اقتصادي از جمله منابع نفت، مي بایست ضربه پذیري قدرت اقتصادي انقلاب در این زمینه کاهش مي یافت، از این رو نیاز به این حرکت انقلابي در زمان جنگ بسیار ملموس شد؛ به خصوص هنگامي که تولیدات نفت ما به چیزي کمتر ازسیصد هزار بشکه در روز رسید. بنابر این، لازم بود منابع تولید درآمد خود را توسعه بخشیده، بودجه ي انقلاب را از وابستگي شدید به نفت رها کنیم.

  بر این اساس بود که شهید رجایي اعلام نمود:" ما نفت را براي سوزاندن و استفاده هاي مادي نمي خواهیم، بلکه از آن در جهت مبارزه با امپریالیسم استفاده خواهیم کرد؛ چرا که از نفت هم به عنوان سلاح ميشود استفاده کرد."

 اگر انقلاب اسلامي و نیروهاي مردمي ما بتوانند با مصرف کمتر و تولید بیش تر، بودجه ي خود را از وابستگي به نفت نجات دهند، با عدم صدور نفت مي توانند ضربه اي اساسي به اقتصاد غرب وارد آورند، و حرکتي اساسي در جهت بهبود اقتصاد مریض به ارث مانده بنمایند.

یکي دیگر از تجارب اقتصادي حاصل از جنگ، اتکا به قدرت مالي مردم در تمامي ابعاد مورد نیاز بود. از آن جا که جنگ، امکانات یك انقلاب را به طور وسیعي مي بلعد، براي مقاومت و پیروزي، انقلاب نیاز به تکیه گاه قوي مالي دارد، و از آن جایي که یکي از ویژگيهاي انقلاب اسلامي "مردمی" بودن ان است ،ضرورت حضور فعال مردم در جریان جنگ در جبهه و پشت جبهه شدیداً مطرح شد. تکیه بر  کمکهای مردمي، چه به صورت نقدي  در حساب هاي مشخص شده و صندوق هاي سیار کمك به جبهه در نمازهاي جمعه و اماکن عمومي  و چه به صورت جنس و تدارك جنگي، یکي دیگر از تجارب اقتصادي حاصل از جنگ بود.

در جریان جنگ، جمع آوري و هدایت کمك هاي مردمي به صورت جالبي تکامل پیدا کرده، از هرز رفتن کمك هاي جنسي مردم کاملاً جلوگیري شد. اگر صدام با گرفتن متجاوز از ٦٠ میلیارد دلار از رژیم هاي مرتجع منطقه، نیازهاي مالي اقتصاد وابسته ي خویش را تأمین کرد، انقلاب اسلامي با تکیه ي وسیع بر کمكهاي مردمي، توانست منبع قوي مالي تدارکاتي را براي نبرد دراز مدت و مردمي خویش فراهم نماید.

10 . تجارب نظامي

تجاوز رژیم امریکایي صدام به مرزهاي جمهوري اسلامي، با انگیزه ي نابودي انقلاب اسلامي در منطقه ي حساس خاورمیانه، زمینه ي مساعد را براي انسجام و آبدیده شدن نیروهاي نظامي ما فراهم کرد. اولین تجربه ي ما در این درگیري گسترده ي نظامي، لزوم هماهنگي بین کلیه ي نیروهاي نظامي بود. حرکت بر اساس این تجربه، موجب

موفقیت هاي بیش تر نظامي مي شد؛ به طوري که متناسب با میزان هماهنگي نیروهاي نظامي، پیروز يهاي نظامي افزایش مي یافت.

یکي دیگر از تجارب ما، تکیه بر قدرت ایمان در نبرد با صدام بود. اساساً در پیروزي عملیات نظامي، عامل انساني در میان سایر عوامل- یعني قدرت آتش و قدرت تحرك واحدهاي عملیاتي-  نقش محوري داشت؛ خصوصاً که حاکمیت ایمان مذهبي بر نیروهاي انساني، موجب آن چنان قدرتي مي شود که قدرت سلاح را از محوریت ساقط مي کند. بر این اساس بود که در عمل، بسیج گسترده ي نیروهاي مردمي و تسلیح و تشکیل آن ها براي تداوم یك جنگ طولاني و فرسایشي به کار گرفته شد، و این مهم ترین تجربه ي پیروزمند جنگ بود.

از تجارب نظامي دیگر ما، آموزش در حین عملیات، جذب نیرو در جریان نبرد، و شناسایي کادرهاي مردمي و ارتقا ي آن ها و کادر سازي در حین عملیات پي در پي و طولاني ما بود.

تکوین مهندسي رزمي در جریان نبرد و مشخص شدن ضرورت هاي آن و به کار گرفتن تجارب کسب شده در حین عملیات و در عملیات بعدي، یکي دیگر از تجارب حاصل از جنگ بود. تجارب دقیق و ظریف ما در جنگ، توانست پیروز يهاي مراحل بعدي عملیات ما را بسیار آسان کند.

امیدواریم که رزمندگان اسلامي در سپاه و ارتش و بسیج و سایر نیروهاي نظامي و مردمي، تجارب حاصل از جنگ را خصوصاً در مسایل نظامي، جمع آوري و تدوین کنند، تا بتوان این دستاوردهاي گرانقدر را در واحدهاي آموزشي و تشکّل هاي نظامي به کار گرفت.

١1 . تجارب فرهنگي

مهم ترین تجارب فرهنگي در دوران دفاع مقدس، مهار فرهنگ سرمایه داري و رفاه طلبي و ترویج فرهنگ زهد و ساده زیستي بود؛ چرا که بستر فرهنگي مبارزه با دشمن بر اساس تعالیم اسلام، زهد و قناعت و ساده زیستي است. امام راحل(ره) نیز به شدت مراقب نفوذ تفکر سرمایه داري در بدنه ي نظام و دفاع مقدس بودند، که در تعبیري زیبا فرمودند: "آنان که رفاه طلبي با مبارزه را قابل جمع مي دانند، آب در هاون  ميکوبند و با الفباي مبارزه بیگانه اند." افسوس که بعد از دفاع مقدس این فرهنگ زیبا که مي توانست بستر سازندگي کشور هم باشد، مورد آماج دنیاخواهي سرمایه داران و مدیران رفاه طلب قرار گرفت و اکنون اثري از آن باقي نیست.

١2 . تحکیم وحدت ملي

از برکات مهم دفاع مقدس، تحکیم وحدت ملي بین آحاد ملت به ویژه گروه ها و احزاب سیاسي کشور بود؛ به طوري که همگان منافع حزبي و صنفي خود را در خدمت مصالح نظام و امنیت کشور قرار داده بودند.

آن چه که توانست به انقلاب اسلامي ما مصونیت لازم را ببخشد، برکات و اثرات مثبت جنگ تحمیلي بود، که خداوند در سایه ي رهبري حکیمانه و خردمندانه ي امام(ره)به مردم ایران ارزاني داشت و درحقیقت ، هشت سال جنگ حق، بیمه اي بود که باید پرداخت مي شد تا انقلاب اسلامي در مسیر اسلام ناب محمدي پایدار بماند و الحق خون بهاي تمامي شهداي جنگ تحمیلي، تداوم و استمرار حرکت اصیل انقلاب اسلامي بود؛ چنان که امام(ره) در خصوص جنگ مي فرمایند : هر روز ما در جنگ برکتي داشته ایم که در همه ي صحنه ها از آن بهره جسته ایم. ما انقلابمان را در جنگ صادر نموده ایم؛ ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم؛ ما در جنگ پرده از چهره ي تزویر جهان خواران کنار زدیم؛ ما در جنگ، دوستان و دشمنانمان را شناختیم ؛ ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شکستیم؛ ما در جنگ ریشه هاي انقلاب پربار اسلامي مان را محکم کردیم؛ ما در جنگ حس برادري و وطن دوستي را در نهاد یکایك مردم مان بارور کردیم؛ ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامي قدر تها و ابرقدرت ها سالیان سال مي توان مبارزه کرد؛ و از همه ي این ها مهم تر، استمرار روح اسلام انقلابي، در پرتو جنگ تحقق یافت.

١3 . رسوایي لیبرال ها و منافقین

یکي از خطرهایي که به طور جدي، انقلاب اسلامي را تهدید مي کرد، افتادن انقلاب به دام لیبرا لها بود؛ چنان که امام (ره) مي فرمایند:

 "من امروز بعد از ده سال از پیروزي انقلاب اسلامي، همچون گذشته اعتراف مي کنم که بعضي تصمیمات اول انقلاب، در سپردن پست ها و امور مهم کشور به گروهي که عقیده ي خالص و واقعي به اسلام ناب محمدي نداشته اند، اشتباهي بوده است که تلخي آثار آن به راحتي از میان نميرود... و الان هم سخت معتقدم که آنان به چیزي کم تر از انحراف انقلاب از تمامي اصولش و حرکت به سوي امریکاي جهان خوار، قناعت نمي کنند... و ما هنوز چوب اعتمادهاي  فراوان خود را به گروه ها و لیبرا لها مي خوریم."

در این مسیر، مي بینیم که یکي از برکت هاي جنگ تحمیلي، سپردن نقش اصلي نظام در تصمیم گیري ها به دست نیروهاي انقلابي است و این جنگ تحمیلي است که لیبرال ها و مرفهان بي درد را رسوا مي سازد؛ همان گونه که در صدر اسلام نیز رسواساخت.

خداوند در قرآن کریم مي فرماید:" و آنگاه که سوره اي نازل شود که به خداي یگانه ایمان آورید و درکنار پیامبر جهاد کنید، ثروتمندان و مرفهان از تو اجازه مي خواهند و مي گویند، بگذار ما با نشستگان بمانیم. راضي شده اند که با پیران وامانده باشند و بر قلب هایشان مهر زده شده تاحقایق را درك نکنند."

از دیگر برکات جنگ، بر ملا شدن چهره ي واقعي منافقین بود؛ به طوري که با کنار کشیدن گروه هاي سیاسي عمدتاً چپ گرا از صحنه هاي نبرد، آن هم با دلایل و توجیهات بي اساس، مردم پي به ماهیت منحرف این گروه ها بردند؛ همچنان که پیش از این و در صدر اسلام، چهره ي پلید منافقین داخلي- نظیر دار و دسته عبدلله ابن ابي و یهودیان بني قریظه ي مشخص گردیده بود.

  خداوند مي فرماید :آن چه در روز تلاقي دو گروه به شما رسید، به اذن خدا بود تا مؤمنان را معلوم کند و آنان را که نفاق ورزیدند نیز بشناساند. به آن ها گفته شد بیایید و در راه خدا بجنگید و یا دفاع کنید؛ گفتند: اگر جنگ ميدانستیم، از شما پیروي مي کردیم. آنان امروز به کفر از ایمان نزدیك ترند. با دهان هایشان چیزهایي ميگویند که در قلب هایشان نیست و خدا به آن چه کتمان مي کنند، آگاه تر است

14. ازمون روشنفکري

جنگ، عرصه ي امتحاني سخت را براي جریان روشنفکري ایران فراهم نمود، تا آیندگان با مرور بر کارنامه ي برخورد جریان روشنفکري با دفاع مقدس، بیماري روشنفکري در ایران را دریابند و هرگز به دام آن گرفتار نشوند. مخاطب ما، روشنفکري که نخواهد در سنت روشنفکري خویش تجدید نظر نماید، نیست، بلکه مخاطب ما آیندگان هستند و نیز به اصطلاح روشنفکراني که جرأت و اراده ي نقد دیدگاه هاي خویش را داشته باشند. روشنفکري در ایران هرگز اصیل و ریشه دار نبوده است. جریان روشنفکري در ایران همزاد غربزدگي بوده است؛ چرا که در بستر اندیشه و تفکر غرب تولد یافت. روشنفکري در ایران بیش از آن که جریان اصیل و ریشه دار باشد، جریان مقلد به شمار مي رود. روشنفکر؛ تقلیدکورکورانه، مرد م گریزي و سنت ستیزي را ویژگي ذاتي روشنفکري ميداند. دردها، دغدغه ها و آرزوهاي روشنفکر نیز از جنسی دیگر است. روشنفکر غربي از واقعیات به دور بوده و با توهمات خویش مأنوس مي باشد. او هرگز در میان توده ي مردم راه پیدا نکرد و توده ي مردم نیز هرگز از روشنفکر بیمار پیروي ننمود.

هر چند این واقعیت در انقلاب ظهور یافت، اما هشت سال دفاع مقدس، غبار هر گونه شك و تردید را در این باره بر طرف نمود. روشنفکر اگر در انقلاب حرف مردم را با شگفتي و ناباورانه به نفع خویش تفسیر مي کرد، در جنگ به گوشه اي خزید و مردم ستیزي خویش را آشکار نمود.

جنگ، تجلیگاه ارزش هاي انقلاب بود و از همین رو به خوبي ثابت نمود که دردهاي روشنفکر در انقلاب ، دردهاي دیگري بود و راه روشنفکر از راه مردم از همان ابتدا جدا بود. اي کاش دغدغه ي روشنفکر، درد مردم بود، که در آن صورت مي گفتیم در شناخت درد مردم دچار بیراهه شده اند، اما چه کنیم که روشنفکر بیمار روش خود را بر دشمني با دین، سنت ها و اعتقادات مردم بنا نموده است.

روشنفکر در هشت سال دفاع مقدس، نه تنها به زبان نیز مردم را همراهي و یاري نکرد، بلکه گاه زبان به ملامت و شکایت نیز مي گشود؛ حتي آنان که دایم خود را دردمند وطن و ایران نشان مي دادند، در آزمون تاریخي دفاع مقدس مردود شدند. در اصل، آن چه در جنگ تحمیلي هدف هجوم قرار گرفته بود، دین و انقلاب برخاسته از آن بود و ملت نیز نه فقط به قصد دفاع از میهن، بلکه آگاه از قصد و نیت دشمن، به دفاع از اعتقاد و دین خویش به پا خاسته بود؛ چیزي که روشنفکر با آن میانه ي خوبي نداشت.

بیماري جریان روشنفکري در ایران که همان غربزدگي ناشي از خودباختگي بوده است، بي ارتباط با خسارت فرهنگي ناشي از شکست در جنگ هاي دویست ساله ي اخیر که پیش تر به آن اشاره شد، نیست. مقاومت و پیروزي افتخارآمیز ملت ایران در دفاع مقدس، مي تواند خسارت آن شکستها را جبران کند و خودباختگي را به خودباوري تبدیل نماید و روشنفکر رمیده از مردم را به آغوش ملت برگرداند.

15. آزمون کارآمدي نظام جمهوري اسلامي

هنوز مدت زیادي از پیروزي انقلاب سپري نشده بود و نظام دیني نخستین تجربه هاي خود را پشت سر مي گذاشت که جنگ به عنوان پدیده اي فراگیر، خود را در ابعاد وسیع سیاسي، فرهنگي و اجتماعي بر جامعه تحمیل نمود و زمینه ي آزموني سخت را براي کارآمدي نظام نوپاي جمهوري اسلامي فراهم آورد. به چالش کشاندن نظام جمهوري اسلامي از آغاز پیروزي انقلاب، همواره هدف قدر تهاي استکباري بود؛ چرا که انقلاب در ایران و گسترش آن در منطقه، منافع آنان را به خطر افکنده بود و آنان در پیگیري این هدف شوم، به تأثیر مخرب جنگ امید زیادي داشتند. جنگ در حالي آغاز شد که مشکلات اقتصادي و محرومیت ها، نزاع هاي سیاسي، کارشکني گروهك ها، ترور و خرابکاري، کمبود نیروي انقلابي و متخصص، و تحریك قومی تها، نظام را رنج مي داد و انقلاب را تهدید مي کرد.

با مروري بر حوادث و رویدادهاي آن زمان، در مي یابیم که همان عواملي که در پیروزي انقلاب نقش ایفا نمودند، همان ها نیز بزرگ ترین سهم را در حفظ انقلاب و نجات آن در شرایط بحراني بعد از پیروزي داشتند:" اسلام، مردم، امام (ره)".  ایمان مردم، بار دیگر به منزله ي "سیمان اجتماعي"فراتر از روحیه هاي تفرقه انگیز برخاسته از « تفاوت هاي زباني، نژادي و مذهبي، مردم را به یکدیگر پیوند داد و از آنان جمعیتي واحد ساخت.  آن چه ایران را نجات داد نه " ایران" نه" زبان" بلکه اسلام بود. این نکته در طول دوران دفاع مقدس بروز و ظهور کامل یافت. در این مورد وصیت نامه هاي شهدا به عنوان اسنادي تاریخي و ارزشمند، هیچ جاي شك و تردید باقي نميگذارد.

حضور مستمر و پرقوت مردم در همه ي عرصه هاي سخت، حکایت از این واقعیت دارد که بزرگ ترین پشتوانه براي دولت ها مردم هستند.

پشتیباني بي دریغ مردم از مسؤولان، از آن جهت بود که مسؤولان از متن مردم برخاسته بودند و خود را خدمتگزار آنان دانسته، تعهد و صداقت خویش را به اثبات رساندند و موجبات اعتماد مردم را فراهم نمودند. بدون همکاري مردم با مسؤولان، گذشتن از بحران هاي سخت اقتصادي، با وجود هزینه هاي سنگین جنگ تحمیلي و تحریم هاي اقتصادي، ممکن نبود. البته بودند کساني که با سوء استفاده از وضعیت اقتصادي دوران جنگ، ثروت هاي هنگفت و نامشروعي کسب کردند، امّا توده ي مردم با درك وضعیت سخت جنگ، به وسیله ي کاهش چشمگیر مصرف و گرایش به قناعت و صرفه جویي، در رفع موانع و مشکلات، با مسؤولان همکاري نمودند.

نقش مردم، تنها محدود به پشت جبهه نبود، بلکه اصولاً نیروهاي مسلح بدون استفاده از نیروهاي داوطلب مردمي نميتوانستند جنگ را اداره نمایند. در همان ماه هاي ابتداي جنگ، ناکارآمدي رو شهاي متداول وکلاسیك جنگ به اثبات رسید و ایران تنها زماني از بن بست خارج شد که خیل عظیم نیروهاي مردمي وارد صحنه شدند و طرح هاي نو،

ابتکارات و خلاقیت هاي آن ها در عرصه ي نبرد اجازه ي اجرا یافت.

در مورد نقش رهبري در روند تحولات و اداره ي جنگ، باید توجه داشت که ضروري است از یك سو ویژگيهاي شخصي حضرت امام (ره)مورد توجه قرار گیرد و از سوي دیگر شخصیت حقوقي وليّ فقیه و نقش مؤثر آن در رفع مشکلات در نظر گرفته شود. از جهت شخصیتي، حضرت امام  )ره ( داراي ویژگي هاي منحصر به فرد و بي نظیري بودند. جدا از جنبه ي علمي، شجاعت و بي باکي، توان بالا در ایجاد وحدت و همدلي بین نیروها و مردم سالاري دیني و سربلندي، این الگوي نوین را در اداره جامعه به اثبات رساند.  بي تردید مطالعه و بررسي نحوه ي اداره و رفع معضلات جامعه در آن دوران، مي تواند الهام بخش مدیران و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي باشد.

16 . خلق زیبایي ها

اگر چه جنگ، ظاهري زشت و هراسناك دارد، اما کیمیاگراني در هشت سال دفاع مقدس پیدا شدند که صحنه هایي زیبا آفریدند و همانند سفیر کربلا که در پاسخ عبیدالله بن زیاد فرمود: ما رأیت الا جمیلاً ،از مرگ و خون، زیبایي خلق نموده و میدان مرگ را  به همایش دعا و نیایش با پروردگار تبدیل نمودند و اسرار قرآن و ادعیه ي معصومین(علیهم السلام) را بر د لهاي پاك و مستعد حقیقت گشودند.

تا پیش از دفاع مقدس، هر دو اردوگاه کمونیسم و امپریالیسم براي مردم دنیا جا انداخته بودند که "دین، افیون توده ها است " ، اما از زیبایي هاي جنگ تحمیلي آن بود که قدرت"دین" براي دفاع از وطن به رخ جهانیان کشید و دنیا فهمید که با الله اکبر و یا زهرا (س(  و یا حسین )ع (مي توان معجزه کرد.

                       یاد یاران پر از خاطره خاموش مباد                 نامشان از دل ما و تو فراموش مباد

17. تکرار عاشورا و تجلي شهادت

کساني که عاشق کربلا و حماسه ي عاشورا بودند، به وضوح تکرار عاشورا و کربلاي حسیني را در دوران دفاع مقدس مشاهده نمودند. به تعبیر امام راحل(ره)،جنگ ما تکرار عاشورا بود. همه ي مفاهیم حماسي عاشورا در رزم و حماسه ي سلحشوران تفسیر شده بود و رمز و راز شهادت بر قلوب جوانان عاشق گشوده گشت؛ به طوري که براي ملاقات با خدا و شهیدان کربلا سر از پا نمي شناختند.

شهادت در کنار تأثیر عظیم فرهنگي، معنوي، سیاسي و ...، داراي اثرات ارزشمند اجتماعي نیز مي باشد. جامعه ي بشري براي مبارزه با شیاطین و قرار گرفتن در صراط  مستقیم باید با ضد ارزش ها، ناهنجاري ها، ظالمان و ستمگران به جهاد برخیزد و این میسر نیست، مگر با داشتن روحیه ي شهادت طلبي.

شهید مرتضي مطهري مينویسد:" شهید، منطق ویژه اي دارد، منطق شهید را با منطق افراد معمولي نميشود سنجید... منطقي است آمیخته با منطق عشق از یك طرف ، و منطق اصلاح و مصلح از طرف دیگر؛ یعني دو منطق را اگر با یکدیگر ترکیب کنید، منطق مصلحي دلسوخته براي اجتماع خودش، و منطق عارفي عاشق لقاي پروردگار خودش .... آري؛ منطق شهید، منطق دیگري است."

امام راحل(ره)، عظیم ترین دستاورد دفاع مقدس را تحول روحي و معنوي در جامعه مي دانستند. حق طلبي، ایثار و فداکاري، قناعت و ساده زیستي، انفاق و بالاخره شهادت طلبي، از جمله ارزش هایي بود که مي توان از آن به عنوان میراث انقلاب اسلامي یاد نمود. این ارزش ها در دوران دفاع مقدس به شدت تقویت گردید. خاطرات زندگي فرماندهان و رزمندگان در جبهه و پشت جبهه، مصادیق عیني رفتارهاي متعالي اخلاقي را در اختیار نسل بعد از جنگ قرار مي دهد. وصیت نامه هاي شهدا، حکایت از معنویت و معرفت بالاي شهداي دفاع مقدس دارد.

18.  سنگر سازان بي سنگر

از بالا ترین نقطه ي مرزي ایران و عراق در آذربایجان غربي تا جنوبي ترین نقطه ي جبهه هاي جنگ، همه جا نیروهاي جهاد سازندگي حضور فعال داشتند. هر جایي که رزمنده اي در حال پیشروي و نبرد بود، قسمت مهندسي جهاد درکنار او حاضر بود. قابلیت هایي که جهادگران صادق در زمینه هاي مختلف از خود نشان دادند، دشمن

کوردل را به حیرت وا داشت.

سرعت عمل جهادگران در ایجاد خاکریزها و سنگرهاي عظیم در حملات شدیددشمن و نیز احداث جاده و پل - به ویژه پل بعث-  از افتخارات فراموش نشدني جهادسازندگي در دوران دفاع مقدس است.

19 . احیاي نقش مساجد در دفاع مقدس

مساجد و ائمه ي جماعات، از بدو ظهور اسلام در نشر معارف اسلامي و استحکام حکومت اسلامي بسیار نقش آفرین بوده اند. در دوران پیروزي انقلاب اسلامي و هشت سال دفاع مقدس، شاهد تأثیر شگرف مساجد در معرفي انقلاب اسلامي و ساماندهي نیروها به ویژه بسیج مردمي در دوران دفاع مقدس و نشر و ترویج فرهنگ ایثار وشهادت بودیم.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • پایگاه احادیث و روایات معصوم(ع)
 • دانلود آهنگ و موزیک ویدئو روز
 • دانلود كليپ عشق بزرگترين دروغ دنيا هفت
 • عشق بزرگترين دروغ دنيا
 • هفتادیا
 • تسوج آموزش
 • مدل لباس
 • ♥♥♥♥♥رئیس آبیــ ♥♥♥♥♥♥
 • آنامیس 89
 • آخرالزمان انتظار مهدویت
 • افلاکیان
 • اشعارمذهبي سيدمهدي حسيني فرد
 • sahardelan
 • راه ولایت
 • شمیم یار
 • ایستکلی
 • سکوت
 • دانلود فیلم و سریال خارجی و ایرانی جدید
 • کلبه سرگرمی - ویرگول
 • مطالب عاشقانه جدید
 • قرمز پوش
 • آل یاسین
 • طلبه سایبری
 • روانشناس و مشکلات(سایکولوژی)
 • تیم سایبری عاشقان مهدی(عج)
 • دوربین مخفی مدارس
 • فرهنگی مذهبی صلوات
 • پايگاه انديشه ندبه
 • گفته و ناگفته های دل.
 • دره کوچک\\\\((1))////mahdaviyyat
 • یاس و نرگس
 • یاس دانلود
 • بسیج
 • باران عشق
 • رضا رضازاده
 • .::نوشته های طنز،غمگین،فلسفی و...::.
 • sms_bazar
 • عشــــ♥ــــقولانه
 • بهترین ها برای دانلود
 • شهدای زنگی کلا دابو
 • ♥ lıl__REZA__lıl ♥
 • دانلود آهنگ
 • صمیمانه ترین حضور عشق
 • رها نفس
 • ویکی دانلود ها
 • زندگی زیباست
 • روانشناسی...زندگی بهتر
 • شوق نماز
 • سایت تفریحی سوما
 • بهترین های وبگردی
 • شارژ مستقیم ایرانسل
 • کامپیوتر موبایل گیم فیلم آهنگ
 • تاپ کرک
 • دارو گیاهی
 • اس ام اس
 • هاستینگ سرور مجازی چت روم ساخت وب سایت
 • ثارالله
 • tanrim
 • مرجع فارسي زبانان
 • شارژها
 • Alpagut
 • ولایت عشق
 • ساکان دانلود
 • دانلود رایگان
 • پارک ممنوع
 • سوی دیار عاشقان
 • وبلاگ وبتیک
 • deniz yildizi
 • سایت اینترنتی قلبهای جاویدان
 • مهندس صنايع غذايي
 • لبیک یا صاحـــــــــب الزمان (عج)
 • نهج البلاغه
 • صالحین مهدی (عج)
 • سربازان گمنام امام زمان (عج)
 • سافت فست
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 703
 • کل نظرات : 364
 • افراد آنلاین : 8
 • تعداد اعضا : 2501
 • آی پی امروز : 52
 • آی پی دیروز : 168
 • بازدید امروز : 560
 • باردید دیروز : 939
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 14
 • بازدید هفته : 2,460
 • بازدید ماه : 29,489
 • بازدید سال : 315,176
 • بازدید کلی : 3,027,919
 • کدهای اختصاصی
  خوش آمدید  به وب سایت اصحاب و انصارالمهدی خوش آمدید


  برای  مشاهده و استفاده از تمامی مطالب تالیفی لطفا ثبت نام کنید


  با تشکر : رضارضازاده