close
تبلیغات در اینترنت
حجاب از دیدگاه اسلام
loading...

اصحاب و انصارالمهدی (عج)

حجاب از دیدگاه اسلام  تفسیر آیه ۳۱ سوره نور (تفسیرالمیزان) و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهنّ و لا یبدین زینتهنّ الا ما ظهر منها و لیضربن بخمرهنّ على جیوبهنّ و لا یبدین زینتهنّ الا لبعولتهنّ او آبائهنّ او آباء بعولتهنّ او ابنائهنّ او ابناء بعولتهنّ او اخونهنّ او بنى اخونهنّ او بنى اخوتهنّ او نسائهنّ او ما ملکت ایمانهنّ او التابعین غیر اولى الاربة من الرجال او الطفل الّذین لم یظهروا على عورت النساء و لا یضربن بارجلهنّلیعلم ما یخفین من زینتهنّ و توبوا الى اللّه جمیعا ایه المؤمنون…

آخرین ارسال های انجمن
madar بازدید : 993 چهارشنبه 10 خرداد 1391 نظرات ()


حجاب از دیدگاه اسلام 

تفسیر آیه ۳۱ سوره نور (تفسیرالمیزان)

و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهنّ و لا یبدین زینتهنّ الا ما ظهر منها و لیضربن بخمرهنّ على جیوبهنّ و لا یبدین زینتهنّ الا لبعولتهنّ او آبائهنّ او آباء بعولتهنّ او ابنائهنّ او ابناء بعولتهنّ او اخونهنّ او بنى اخونهنّ او بنى اخوتهنّ او نسائهنّ او ما ملکت ایمانهنّ او التابعین غیر اولى الاربة من الرجال او الطفل الّذین لم یظهروا على عورت النساء و لا یضربن بارجلهنّلیعلم ما یخفین من زینتهنّ و توبوا الى اللّه جمیعا ایه المؤمنون لعلکم تفلحون (31)

و به زنان با ایمان بگو چشم از نگاه به مردان اجنبى فرو بندند و فرجهاى خویش را حفظ کنند و زینت خویش را جز آنچه آشکار است آشکار نسازند و باید که روپوش هایشان را به گریبان ها کنند و زینت خویش را نمایان نکنند مگر براى شوهرانشان، یا پدران و یا پدر شوهران یا پسران و یا پسر شوهران و یا برادران و یا خواهرزادگان و یا برادرزادگان و یا زنان و یا آنچه مالک آن شده اند یا افراد سفیه که تمایلى به زن ندارند و یا کودکانى که از اسرار زنان خبر ندارند، و مبادا پاى خویش را به زمین بکوبند تا آنچه از زینتشان که پنهان است ظاهر شود اى گروه مؤمنان همگى به سوى خدا توبه برید شاید رستگار شوید(31).

قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکى لهم ان اللّه خبیر بما یصنعون

(غض ) به معناى روى هم نهادن پلک هاى چشم است، و کلمه (ابصار) جمع بصر است که همان عضو بیننده باشد و از اینجا معلوم مى شود که کلمه (من ) در جمله (من ابصارهم ) براى ابتداى غایت است، و یا براى بیان جنس، و یا تبعیض باشد که هر یک را مفسرى گفته، و معنایش این است که مؤمنین چشم پوشى را از خود چشم شروع کنند.

دستور غضّ بصر و حفظ عورات  

پس در جمله (قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ) از آنجایى که کلمه (یغضوا) مترتب بر (قل - بگو) مى باشد نظیر ترتبى که جواب شرط بر شرط دارد قهرا دلالت مى کند بر اینکه قول در اینجا به معناى امر است، و معناى جمله این است که به مؤمنین امر کن که چشم خود را بپوشند، و تقدیر آن این است که : ایشان را امر به غض و چشم پوشى کن که اگر امر بکنى چشم خود را مى پوشند، و این آیه به جاى اینکه نهى از چشم چرانى کند، امر به پوشیدن چشم کرده و فرقى ندارد، آن امر این نهى را هم افاده مى کند و چون مطلق است نگاه به زن اجنبى را بر مردان، و نگاه به مرد اجنبى را بر زنان تحریم فرموده.

و جمله (و یحفظوا فروجهم ) نیز به معناى این است که به ایشان امر کن تا فرج خود را حفظ کنند و کلمه (فرجه ) و (فرج ) به معناى شکاف در میان دو چیز است که با آن از عورت کنایه آورده اند، و در قرآن کریم هم که سرشار از اخلاق و ادب است همیشه این کنایه را استعمال کرده، به طورى که راغب گفته در عرف هم به خاطر کثرت استعمال مانند نص و اسم صریح براى عورت شده است.

و مقابله اى که میان جمله (یغضوا من ابصارهم ) با جمله (یحفظوا فروجهم ) افتاده،این معنا را مى رساند که مراد از (حفظ فروج ) پوشاندن آن از نظر نامحرمان است، نه حفظ آن از زنا و لواط که بعضى پنداشته اند، در روایت هم از امام صادق (علیه السلام) رسیده که فرمود: تمامى آیاتى که در قرآن درباره حفظ فروج هست به معناى حفظ از زنا است، به غیر این آیه که منظور در آن حفظ از نظر است. و بنابراین ممکن است جمله اولى از این دو جمله را با جمله دومى تقیید کرده، و گفت مدلول آیه تنها نهى از نظر کردن به عورت، و امر به پوشاندن آن است. آنگاه به مصلحت این حکم اشاره نموده، و با بیان آن مردم را تحریک مى کند که مراقب این حکم باشند و آن اشاره این است که مى فرماید: (این بهتر شما را پاک مى کند، علاوه بر این خدا به آنچه مى کنید با خبر است ).

و للمؤمنات یغضضن ...

 کلام در جمله (و قل للمؤمنات...) همان است که در جمله (قل للمؤمنین...) گذشت. پس براى زنان هم جایز نیست نظر کردن به چیزى که براى مردان جایز نیست، و بر ایشان هم واجب است که عورت خود را از اجنبى - چه مرد و چه زن - بپوشانند.

امر به حجاب دارى و آشکار نساختن مواضع زینت و...  

 و اما اینکه فرمود: (و لا یبدین زینتهنّالا ما ظهر منها) کلمه (ابداء) به معناى اظهار است و مراد از (زینت زنان )، مواضع زینت است، زیرا اظهار خود زینت از قبیل گوشواره و دست بند حرام نیست، پس مراد از اظهار زینت، اظهار محل آنها است. خداى تعالى از این حکم آنچه را که ظاهر است استثناء کرده. و در روایت آمده که مقصود از آنچه ظاهر است صورت و دو کف دست و قدمها مى باشد.

(و لیضربن بخمرهنّعلى جیوبهنّ)- کلمه (خمر) به دو ضمه - جمع (خمار) است، و خمار آن جامه اى است که زن سر خود را با آن مى پیچد، و زاید آن را به سینه اش آویزان مى کند. و کلمه (جیوب ) جمع جیب - به فتح جیم و سکون یاء است که معنایش معروف است، و مراد از جیوب، سینه ها است، و معنایش این است که به زنان دستور بده تا اطراف مقنعه ها را به سینه هاى خود انداخته، آن را بپوشانند.

(و لا یبدین زینتهنّالا لبعولتهن... او بنى اخواتهنّ)- کلمه (بعولة ) به معناى شوهران است. و طوایف هفتگانه اى که قرآن از آنها نام برده محرم هاى نسبى و سببى هستند. و اجداد شوهران حکمشان حکم پدران ایشان، و نوههاى شوهران حکمشان حکم فرزندان ایشان است. و اینکه فرمود: (نسائهنّ) و زنان را اضافه کرد به ضمیر زنان، براى اشاره به این معنا بوده که مراد از (نساء) زنان مؤمنین است که جایز نیست خود را در برابر زنان غیر مؤمن برهنه کنند، از روایات وارده از ائمه اهل بیت (علیهم السلام) هم همین معنا استفاده مى شود.

اطلاق جمله (او ما ملکت ایمانهنّ) هم شامل غلامان مى شود و هم کنیزان، و از روایات نیز این اطلاق استفاده مى شود، همچنان که به زودى خواهد آمد، و این جمله یکى از مواردى است که کلمه ما در صاحبان عقل استعمال شده، و در معناى من - کسى که به کار رفته است.

(او التابعین غیر اولى الاربة من الرجال ) - کلمه (اربه ) به معناى حاجت است، و منظور از این حاجت شهوتى است که مردان را محتاج به ازدواج مى کند، و کلمه (من الرجال ) بیان تابعین است. و مراد از این رجال تابعین افراد سفیه و ابلهى هستند که تحت قیمومت دیگران هستند و شهوت مردانگى ندارند.

(او الطفل الّذین لم یظهروا على عورات النساء) - الف و لام در (الطفل ) براى استفراق است و کلیت را مى رساند، یعنى جماعت اطفالى که بر عورتهاى زنان غلبه نیافته اند یعنى آنچه از امور زنان که مردان از تصریح به آن شرم دارند، اطفال زشتى آن را درک نمى کنند، و این به طورى که دیگران هم گفته اند کنایه از حد بلوغ است.

(و یضربن بارجلهنّ لیعلم ما یخفین من زینتهنّ)- پاهاى خود را محکم به زمین نزنند تا صداى زیور آلاتشان از قبیل خلخال و گوش واره و دستبند به صدا در نیاید.

(و توبوا الى اللّه جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون ) - مراد از (توبه ) به طورى که از سیاق بر مى آید بازگشت به سوى خداى تعالى است، به امتثال اوامر او، و انتهاء از نواهیش و خلاصه پیروى از راه و صراطش.

برچسب ها حجاب , حجاب در قرآن ,
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • پایگاه احادیث و روایات معصوم(ع)
 • دانلود آهنگ و موزیک ویدئو روز
 • دانلود كليپ عشق بزرگترين دروغ دنيا هفت
 • عشق بزرگترين دروغ دنيا
 • هفتادیا
 • تسوج آموزش
 • مدل لباس
 • ♥♥♥♥♥رئیس آبیــ ♥♥♥♥♥♥
 • آنامیس 89
 • آخرالزمان انتظار مهدویت
 • افلاکیان
 • اشعارمذهبي سيدمهدي حسيني فرد
 • sahardelan
 • راه ولایت
 • شمیم یار
 • ایستکلی
 • سکوت
 • دانلود فیلم و سریال خارجی و ایرانی جدید
 • کلبه سرگرمی - ویرگول
 • مطالب عاشقانه جدید
 • قرمز پوش
 • آل یاسین
 • طلبه سایبری
 • روانشناس و مشکلات(سایکولوژی)
 • تیم سایبری عاشقان مهدی(عج)
 • دوربین مخفی مدارس
 • فرهنگی مذهبی صلوات
 • پايگاه انديشه ندبه
 • گفته و ناگفته های دل.
 • دره کوچک\\\\((1))////mahdaviyyat
 • یاس و نرگس
 • یاس دانلود
 • بسیج
 • باران عشق
 • رضا رضازاده
 • .::نوشته های طنز،غمگین،فلسفی و...::.
 • sms_bazar
 • عشــــ♥ــــقولانه
 • بهترین ها برای دانلود
 • شهدای زنگی کلا دابو
 • ♥ lıl__REZA__lıl ♥
 • دانلود آهنگ
 • صمیمانه ترین حضور عشق
 • رها نفس
 • ویکی دانلود ها
 • زندگی زیباست
 • روانشناسی...زندگی بهتر
 • شوق نماز
 • سایت تفریحی سوما
 • بهترین های وبگردی
 • شارژ مستقیم ایرانسل
 • کامپیوتر موبایل گیم فیلم آهنگ
 • تاپ کرک
 • دارو گیاهی
 • اس ام اس
 • هاستینگ سرور مجازی چت روم ساخت وب سایت
 • ثارالله
 • tanrim
 • مرجع فارسي زبانان
 • شارژها
 • Alpagut
 • ولایت عشق
 • ساکان دانلود
 • دانلود رایگان
 • پارک ممنوع
 • سوی دیار عاشقان
 • وبلاگ وبتیک
 • deniz yildizi
 • سایت اینترنتی قلبهای جاویدان
 • مهندس صنايع غذايي
 • لبیک یا صاحـــــــــب الزمان (عج)
 • نهج البلاغه
 • صالحین مهدی (عج)
 • سربازان گمنام امام زمان (عج)
 • سافت فست
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 703
 • کل نظرات : 364
 • افراد آنلاین : 10
 • تعداد اعضا : 2478
 • آی پی امروز : 179
 • آی پی دیروز : 328
 • بازدید امروز : 1,033
 • باردید دیروز : 1,061
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 53
 • بازدید هفته : 1,033
 • بازدید ماه : 24,823
 • بازدید سال : 435,461
 • بازدید کلی : 2,585,202
 • کدهای اختصاصی
  خوش آمدید  به وب سایت اصحاب و انصارالمهدی خوش آمدید


  برای  مشاهده و استفاده از تمامی مطالب تالیفی لطفا ثبت نام کنید


  با تشکر : رضارضازاده