عرفات 
نام سرزمینی است در 20 کیلومتری مکّه که بر زائران خانه خدا واجب است از ظهر روز نهم ذیالحجّه تا غروب در آنجا بمانند و اگر قبل از غروب از آنجا خارج شوند باید یک شتر کفّاره دهند . واژة عرفات از معرفت به معنای محلّ شناخت است . در آنجا آدم و حوا علیهماالسّلام یکدیگر را شناختند و به گناه خود اعتراف کردند. به فرموده امام صادق و امام باقر علیهماالسّلام جبرئیل در این مکان به حضرت ابراهیم گفت : وظایف خود را بشناس و فراگیر . (کافی / ج 4 / ص 207) 
در حدیث میخوانیم ح مهدی (عج) هر سال در عرفات حضور دارند زمین عرفات خاطراتی از نالهها و اشکهای اولیای خدا دارد و در روایات میخوانیم غروب عرفه خداوند تمام گناهان زائران خانه خود را میبخشد .

طرح کلّی دعای عرفه :
1- اعتراف به یگانگی خداوند
2- ستایش خداوند 
3- یاد آوری نعمتهای بی پایان خداوند
4- صلوات بر پیامبر و آلش 
5- طلب عفو وبخشش